FYNMUS_logo         Velkommen her og på facebook   LogoWEBpos

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fyns Musiklærerforening

Dato:  Onsdag d. 18. april 2018

Sted: Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S

Tidspunkt: kl. 17

Den ordinære generalforsamlings dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  • Valg af bestyrelsen

Claus Dragsbæk . Bente Vestergaard, Knud Kalnæs, Charlotte Holm og Sofie Sanau

  • Valg af to bestyrelsessuppleanter
  • Valg af revisor samt en revisorsuppleant
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Dette sker til bente.vestergaard@skolekom.dk

“Sangdag med Anders Møller på Ringe Fri- og Efterskole”

“2000 børn sang sammen på Flakhaven”

Onsdag i Spil-Dansk-ugen den 1. november kl. 10 samledes 2000 elever fra indskolingen og mellemtrinnet og deres lærere på Flakhaven for at synge med Bjarne List Nissen og hans band. En super fælles oplevelse hvor fællessangen blev løftet til uanede højder. Borgmesteren bød velkommen og derefter gik den næste time slag i slag. Det må vi gøre igen!!!

banner 2

Musiklærerforeningen – hovedforeningens hjemmeside

Aktivitetskalender for musiklærerforeningen– her kan man se hvor og hvornår der er musikkurser

Forlaget Dansk Sang – her kan man købe foreningens musikudgivelser

Fyn Danser – Fyns Musiklærerforenings rap- og hiphop stævne på Skt. Klemensskolen